Start

Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat

Nedan publiceras de tekniska filer som, tillsammans med bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrifter UFS 2020:1 och UFS 2023:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål, utgör myndighetens rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling.

Tekniskt tillämpningsstöd 

Det tekniska tillämpningsstödet nedan motsvarar innehållet i två tidigare dokument: Specifikation för interoperabilitet avseende meddelanderapportering samt schemaguider (Annex 1-3). 

Tekniskt tillämpningsstöd till UFS 2023:1 och UFS 2020:2 Version 2.0

Tekniskt tillämpningsstöd till UFS 2023:1 och UFS 2023:2 Version 2.1 (träder i kraft 1/1 2024)

GitHub

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se