Start

Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat

Nedan publiceras de tekniska filer som, tillsammans med bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål, utgör Upphandlingsmyndighetens rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling.

Innehåll på denna sida