Start

Vår vlogg

Genom en videoblogg, så kallad vlogg, vill vi på ett lättillgängligt sätt förmedla kunskap till bland annat dig som upphandlare, jurist eller leverantör. Vi publicerar här korta videoklipp om aktuella ämnen inom offentliga affärer.

Med vår vlogg vill vi på ett lite lättsammare sätt dela med oss av vår kunskap och skapa ett intresse för offentliga affärer. Vi förklarar och besvarar frågor om upphandlingsjuridik, hållbarhet- och affärsmässighet i upphandling, strategiskt inköpsarbete och statsstöd. Vloggen ska också ge en viss fördjupning av de frågor som våra kunder ställer i vår Frågeservice.  

Våra vlogg-avsnitt publiceras på YouTube och även i våra andra sociala kanaler som LinkedIn, Twitter och Facebook.

Vlogg-avsnitt 3: Upphandla med dialog, flexibilitet och samverkan

Hur offentlig sektor och leverantörer kan samverka och ha dialog inför en upphandling och under avtalstiden, för att tillsammans ta fram innovativa och hållbara lösningar.
Publicerad: 22 april 2021

Vlogg-avsnitt 2: Det nya regelverket för upphandlingsstatistik och annonsering

Den 1 januari 2021 förändras regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar. Våra jurister, Erika Hanses och Linnea Eriksson, förklarar på sju minuter vad det innebär för dig som arbetar med upphandlingar och vad du ska tänka på. 
Publicerad: 15 dec 2020

Vlogg-avsnitt 1: Myter om offentlig upphandling

I premiäravsnittet klargör våra upphandlingsjurister några myter och missuppfattningar om offentlig upphandling.  
Publicerad: 25 juni 2020

Vloggen innehåller information enligt äldre upphandlingsregler 

Notera att vloggen är från juni 2020 och inte är uppdaterad enligt de nya regler för offentlig upphandling som började gälla 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

En förändring är att reglerna om utvärdering förändrats något vad gäller dessa upphandlingar. Se mer information på vår sida om utvärdering av anbud. Detta påverkar dock inte svaret på myten!  

Vad är en vlogg?

Videoblogg, ofta förkortat vlogg (på engelska vlog), är en typ av blogg där fokusen ligger på att periodiskt posta videoklipp, i stället för stycken med text, som på en traditionell blogg.