Start

Om vår webbplats

Den här webbplatsen erbjuder stöd inom offentlig upphandling, valfrihetssystemet och statsstödsreglerna. Här kan du även hitta information om Upphandlingsmyndigheten, vad som är aktuellt just nu och det mesta du behöver veta om offentliga affärer. Så här fungerar vår webbplats.

På den här webbplatsen kan du navigera på flera sätt. 

 • Sökfunktionen hittar du i sidhuvudet. Där får du upp förslag på lämpligt innehåll baserat på det ord du skriver in. 
 • Webbplatsens huvudmeny finns alltid tillgänglig i sidhuvudet oavsett var på webbplatsen du befinner dig. 
 • På startsidan hittar du genvägar in till aktuellt innehåll. 
 • På många webbsidor finns också relaterat innehåll att gå vidare till.

Webbplatsens innehåll

På den här webbplatsen hittar du information om offentlig upphandling, valfrihetssystemet och statsstödsregler. Den innehåller många vägledningar och stöd inom olika områden, såsom ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar upphandling, rättssäkerhet och regelverk, upphandling i akuta situation och mycket mer.

På vår webbplats har vi också samlat de tjänster som myndigheten tillhandahåller:

 • Frågeservice/Frågeportalen – få hjälp av myndighetens experter genom att ta del av svar på ställda frågor eller ställ en egen fråga om upphandling, valfrihetssystem eller statsstöd. 
 • Kriterietjänsten – hitta hållbarhetskriterier för att använda i er upphandling. 
 • Riskanalystjänsten – hjälper dig att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan.
 • Strategikollen – hjälper din organisation att få koll på hur strategiska ni är i ert inköpsarbete. 
 • Statistiktjänsten – ta del av statistik om upphandlingar eller gör egna urval i vår databas.
 • Hitta LOV-uppdrag – publicera annonsera eller hitta annonser enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Saknar du något innehåll som du skulle vilja hitta på vår webbplats? Skicka ditt förslag till webred@uhmynd.se

Den här webbplatsen lanserades i december 2020. Den är under fortsatt utveckling och vi tar kontinuerligt in feedback från våra webbplatsbesökare för att förbättra innehållet och stödet. Vi strävar ständigt efter att stödet ska möta våra användares behov, såväl när det gäller tillgänglighet som språk och navigering. 

Vi vidareutvecklar löpande nuvarande funktioner och lägger till nya för att förbättra för dig som användare. I närtid handlar det bland annat om möjlighet till filtrering i vår sökfunktion, engelsk version av webbplatsen, lansering av nya tjänster med mera.

Feedback

Vi jobbar med ständiga förbättringar av webbplatsen och uppskattar därför om du som besökare ger feedback på det du ser, läser och upptäcker! Antingen via vårt feedback-verktyg som finns på varje sida  eller på mejl till: webred@uhmynd.se

Dina inspel hjälper oss att bli bättre och mer relevant för dig. Vill du veta mer om hur vi arbetar med utvecklingen av vårt digitala stöd så har vi samlat denna information på en egen sida om vårt digitala utvecklingsarbete.

Du får också gärna delta som testpilot i våra användningstester när vi utvecklar nya tjänster, funktioner och innehåll. 

Hjälp oss att utveckla vår digitala plattform - bli testpilot!

Tillgänglighet

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka brister som finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. 

Tillgänglighetsredogörelse

Länkningspolicy

Om du länkar Upphandlingsmyndighetens webbplats ber vi dig att respektera följande:

 • Ange länken till Upphandlingsmyndighetens webbplats på ett neutralt sätt.
 • Upphandlingsmyndighetens logotyp får endast användas för att länka till oss efter vårt medgivande, kontakta webbredaktionen.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Upphandlingsmyndighetens webbserver.
 • Undvik så kallad ramlänkning (framelänkning), det vill säga länka inte så att Upphandlingsmyndighetens webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.
 • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information hämtas från Upphandlingsmyndighetens webbplats och placeras på en annan webbplats.
 • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med Upphandlingsmyndighetens material förvanskas.
 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Upphandlingsmyndighetens material riskerar att missförstås.

Kontakta webbredaktionen webred@uhmynd.se om du har frågor kring Upphandlingsmyndighetens länkningspolicy.

Så får du använda vårt material

Material från Upphandlingsmyndighetens webbplats får mångfaldigas och spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar följande:

 • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta webbredaktionen om du har frågor kring det material du vill använda.
 • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta webbredaktionen och berätta hur du vill använda materialet.
 • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
 • Vid elektronisk vidareförmedling av material från Upphandlingsmyndigheten rekommenderar vi länkning till vår webbplats. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen. Se länkningspolicy.
 • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Upphandlingsmyndigheten. 
 • Särskilda riktlinjer kring statistik och miljöspend (förutom ovan): 
  • Ange alltid källa och datum, men även vilken period som statistiken eller uppgifterna avser. Det gäller oavsett om du använder statistiken i text eller i diagram och tabeller. 
  • Om du bearbetar vår statistik får du inte ange Upphandlingsmyndigheten som källa. Det ska då tydligt framgå vem som bearbetat statistiken. Skriv exempelvis: ”Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten Bearbetning: Namn på företaget/organisationen som gjort bearbetningen.” 

Kontakta webbredaktionen webred@uhmynd.se om du har frågor kring hur du får använda materialet på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Disclaimer

Om texterna på Upphandlingsmyndighetens webbsidor skiljer sig från de tryckta texterna i beslut, yttranden, rapporter, andra skrifter med mera gäller de tryckta texterna.

Upphandlingsmyndigheten tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på webbplatser som vi hänvisar till.