Start

Om kakor (cookies)

På Upphandlingsmyndighetens webbplats använder vi oss av kakor, cookies på engelska. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska den som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas. Besökaren ska dessutom lämna sitt samtycke till att kakor används.

Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar också att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilken data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå om informationen kommer från eller lämnas ut till tredje part.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Det finns två olika typer av kakor, dels temporära, tillfälliga kakor, dels sådana som lagras under en tid.

  • De tillfälliga kakorna kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.
  • Den andra typen av kakor sparar en fil under en längre tid på din dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den. 

Så används kakor på upphandlingsmyndigheten.se

  • Upphandlingsmyndighetens webbplats använder kakor för att hantera dina val på webbplatsen, exempelvis prenumeration på pressmeddelanden, rapporter och informationsmaterial. 
  • När du svarar på eller skickar in ett formulär sparas en kaka i din dator som kommer ihåg att du har svarat på formuläret.
  • Kakor används även för att få ut besöksstatistik och analysera användningen av webbplatsen.
  • En kaka håller också koll på att du har svarat på medgivandet om kakor.

Besöksstatistik och tredje part

Besöksstatistiken används för att förbättra webbplatsen och användarnas upplevelse av den.

Google Analytics

Upphandlingsmyndigheten använder Google Analytics för analys av besöksstatistik på webbplatsen. Informationen använder vi som underlag för att förbättra och utveckla webbplatsen. Genom Google Analytics skapas kakor med information om användningen av webbplatsen. Den informationen vidarebefordras till och lagras av Google.

Vi har begränsat insamlingen genom att ställa in verktyget så att det tar bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Hotjar

Vi använder också verktyget Hotjar för analys av besökarflöden och för enkäter och formulär för användarfeedback. Informationen hjälper oss att se vilket innehåll som är intressant för våra besökare och rapportera felaktigheter. Hotjar skapar kakor när du besöker upphandlingsmyndigheten.se, samt när du klickar på och/eller svarar på en användarundersökning. Informationen vidarebefordras till Hotjar.

All data presenteras i anonymiserad form och verktyget tar bort de sista siffrorna i IP-adressen innan lagring.

A/B-test

Vi utvecklar vår webbsida genom att ibland utföra A/B-tester. A/B-test (även kallat split-test) är en metod för att testa två varianter av en sida mot varandra, för att jämföra vilken som fungerar bäst. 

All data presenteras i anonymiserad form och verktyget tar bort de sista siffrorna i IP-adressen innan lagring.

Dessa kakor används på upphandlingsmyndigheten.se 

Kakor (cookies) på upphandlingsmyndigheten.se
Namn Syfte Utgångstid
_AgreeCookie Används när du på vår webbplats medger att kakor får användas.  6 månader
_ga Google Analytics. Används för att få ut besöksstatistik. 2 år
_gat Google Analytics. Används för att få ut besöksstatistik. 10 min
 _hjid Hotjar. Används för att få ut besöksstatistik. 1 år
_hjincludeInSample Hotjar. Används för att få ut besöksstatistik. Session
.ASPXANINYMOUS

Används av sidor som använder .NET-teknisk plattform från Microsoft. Besökaren får ett anonymt sessions-ID. 

Session

ai_session 

 

Sätts av Microsoft Application Insights för att logga prestanda och eventuella fel som kan uppstå. 

 

30 min
ai_user

Sätts av Microsoft Application Insights för att logga prestanda och eventuella fel som kan uppstå. 

1 år
ARRAfinity

 

Sätts av Window Azure och används för att webbplatsen ska fungera optimalt. 

Session
ASP.NET_SessionId

Kakan registrerar val du gör under ditt besök på webbplatsen. Information i kakan förenklar din användning av webbplatsen och de tjänster som finns. 

Session
_cfduid

Kakan sätts av CloudFlare och används för att hålla isär besökare med samma IP-adress. 

1 år
EPI-MAR-{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx:xx}

Kakan används för att registrerar besökarnas interaktion med ett löpande optimeringstest (A/B-test) för att säkerställa att en besökare har en konsekvent upplevelse. Normalt är optimeringstester kortlivade (en vecka).

Under testperiod (vanligtvis en vecka)

Hur du undviker kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du ändra i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka i din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan också undvika kakor genom att undvika att svara på formulär eller genom att inte logga in på webbplatsen.

Mer om lagen och dess innebörd

Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats:

Frågor och svar om kakor för användare (PTS)