Start

Exempel på statsstöd

Alla typer av åtgärder som uppfyller alla kriterier i statsstödsbegreppet är statsstöd. Åtgärdens form avgör inte om det är fråga om statsstöd.

Exempel på åtgärder som kan vara statsstöd

Uppenbara

  • Bidrag till företag för investeringar, forskning och utveckling eller utbildning
  • Lån och garantier till förmånliga villkor som är mer än motsvarande lån och garantier från privata långivare

Mindre uppenbara

  • Kapitaltillskott till offentligt ägda företag på icke-marknadsmässiga villkor
  • Rådgivningstjänst som finansieras av det offentliga
  • Företagsparker och inkubatorer
  • Investeringshjälp för miljöinvesteringar
  • Nedsättning av avgifter och skatter
  • Försäljning av mark och byggnader till pris under marknadsvärdet
  • Finansiering av infrastruktur som drivs kommersiellt eller som riktas till viss slutanvändare
  • Garanterade beställningar från offentligt ägda företag