Start

Våra upphandlingar

Här kan du se Upphandlingsmyndighetens pågående och planerade upphandlingar. Dessa upphandlingar är för Upphandlingsmyndighetens egna verksamhet. De planerade upphandlingarna är preliminära och kan komma att förändras. Vissa direktupphandlingar kan komma att genomföras direkt utan att redovisas i planeringen. Förnyade konkurrensutsättningar från ramavtal redovisas inte.

Pågående upphandlingar 

Vi annonserar våra upphandlingar i Mercell Tendsign.

Mercell Tendsign

Planerade upphandlingar 2024

Inköp Beskrivning Planerad annonsering
Kommunikationspartner (över tröskelvärdet, ca 4 mkr) Upphandlingsmyndigheten har behov av en kommunikationspartner som kan bistå i vårt kommunikationsarbete på strategisk, taktiskt och operativ nivå. Leverantören ska fungera som ett strategiskt bollplank och vara en proaktiv rådgivare. Leverantören ska även kunna utföra taktiskt och operativt arbete för att stödja myndigheten att realisera uppsatta strategier och leverera varje delmoment med hög kvalitet och utifrån ett helhetsperspektiv. Påbörjad i mars, pågår

Kontakta oss för mer information

Mer information kan du få genom att kontakta vår inköpsfunktion på inkop@uhmynd.se.

Relaterade länkar och dokument