Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

5 februari 2021

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjor i andra länder med vår nya digitala tjänst

För att underlätta för upphandlande organisationer lanserar vi nu en lättillgänglig digital tjänst för att kunna identifiera hållbarhetsrisker, som kan finnas i samband med produktion i andra länder. En av många tråkiga effekter av den pågående pandemin är att dessa risker nu till och med har ökat. Det kan bero på att det är bråttom att få fram produkter som till exempel munskydd.

3 februari 2021

Så kan offentliga inköp bidra till en cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning

Regeringen presenterade häromveckan en handlingsplan för en cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling pekas ut som en viktig pusselbit för en långsiktig och hållbar klimatomställning av samhället. Nu lanserar vi nytt stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stödet riktar sig till flera roller, såsom politiker och beslutsfattare, miljösamordnare, beställare i offentlig sektor, upphandlare och leverantörer.

20 januari 2021

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för textilier

Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Störst miljöpåverkan har produktionen, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Vi har därför tagit fram förslag på nya kriterier som gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav på produktionen och på ökad cirkularitet. Vi har också uppdaterat och skärpt kraven på ingående kemikalier. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 26 februari.

Bild på rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020

Bygg- och teknikföretag lämnar flest anbud i upphandlingar

27 jan 2021

De tio företag som lämnade flest anbud i offentliga upphandlingar 2019 var alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Rapporten ger en samlad bild av de offentliga affärerna i Sverige. Den innehåller i år även fördjupad statistik om avfallstjänster.