Start

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

15 januari 2024

Vid städning används många olika typer av rengöringsmedel som kan vara miljö- och hälsofarliga. Upphandlingsmyndigheten har i dag ett kriterium som ställer krav på att de städkemikalier som används ska vara miljömärkta. Det behöver nu revideras. Det nya kriterieförslaget begränsar miljöfarliga, sensibiliserande och/eller hälsofarliga rengöringsmedel, rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, maskindiskmedel samt tvättmedel. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 16 februari 2024.

2 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 ska fler uppgifter än tidigare anges i annonser om upphandling. Samtidig höjdes tröskelvärdena som avgör om en offentlig upphandling är direktivstyrd eller inte. Över tröskelvärdena ska som huvudregel det EU-gemensamma regelverket tillämpas. Men när det gäller annonser är huvudregeln efter årsskiftet att vissa grundläggande uppgifter ska anges både över och under tröskelvärdena.

18 december 2023

Det saknas idag effektiva verktyg för att förhindra att oseriösa företag tilldelas kontrakt i offentliga upphandlingar. Konsekvensen är att skattemedel bidrar till den ökande arbetslivskriminaliteten. Med bättre förutsättningar, exempelvis möjlighet att kontrollera leverantörer i upphandlingar och valfrihetssystem, kan fler oseriösa aktörer stoppas. Därför välkomnar Upphandlingsmyndigheten flera av förslagen i promemorian En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.

Händer håller mugg med Upphandlingsmyndighetens logotyp

I vårt nyhetsbrev samlar vi tips och nyheter för dig som är intresserad och vill hålla dig uppdaterad om offentlig upphandling och statsstödsregler. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka.