Startsida

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

29 juni 2021

Tyck till om klimatkrav för hantering av massor vid byggen

Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del av påverkan kommer från hantering och brytning av nya massor. Vi har tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandlingar av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader och projektering för sådana. Nu öppnar vi för alla att bidra med konstruktiva synpunkter på kraven. Senast den 16 augusti vill vi ha in alla synpunkter.

17 juni 2021

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för möbler

Möbler är ofta komplexa produkter som består av många olika material som trä, plast, metall och textil. Produktionen påverkar miljön men genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller är det möjligt att kraftigt minska resursförbrukningen. Vårt förslag på nya hållbarhetkriterier gör det enklare att vid upphandling av möbler ställa krav som främjar ökad cirkularitet. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 16 augusti.

Händer håller mugg med Upphandlingsmyndighetens logotyp

Prenumererar på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi tips och nyheter för dig som är intresserad och vill hålla dig uppdaterad om offentlig upphandling och statsstödsregler. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka.