Start

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

30 november 2021

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för leksaker och material för kreativt skapande

Barn växer och deras organ är inte är fullt utvecklade, de är därför känsligare för hälsoskadliga ämnen än vuxna. Hälsoskadliga ämnen kan finnas i leksaker och skapandematerial som barn kommer i kontakt med. Vi har därför uppdaterat och skärpt kraven på sådana ämnen samt utvecklat nya krav för allergiframkallande konserveringsmedel. För att bidra till mer cirkulära plastflöden har vi även utvecklat ett nytt krav på plastförpackningar. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 28 januari.

28 oktober 2021

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Regeringen föreslår att regelverket som styr offentlig upphandling blir tydligare vad gäller att ta hänsyn till hållbarhet. Den nuvarande skrivningen: ”en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling” skärps. ”Bör” ändras till ”ska” och hållbarhet omfattar fler områden, bland annat klimat och djurskydd. Upphandlingsmyndigheten välkomnar förslaget som nu går ut på remiss.

Händer håller mugg med Upphandlingsmyndighetens logotyp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi tips och nyheter för dig som är intresserad och vill hålla dig uppdaterad om offentlig upphandling och statsstödsregler. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka.