Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

21 december 2020

Trafikverket och nya tunnelbanan, Region Stockholm genomför upphandlingar med arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten ger upphandlande organisationer stöd i hur upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal kan göras. Som ett lärande exempel publicerar vi nu de arbetsrättsliga villkor på byggarbetsplatser som Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Region Stockholm har tagit fram tillsammans i samråd med arbetsmarknadens parter. Villkorsbilagorna är utformade enligt Upphandlingsmyndighetens mallar för lön, semester och arbetstid.

Illustrerad laptop med texten: Värdet av den offentliga upphandlingen är 782 miljarder kronor (år 2018)

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

03 dec 2020

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år. Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar och att det är de statliga och kommunala upphandlingarna som står för ökningen. Under 2019 lämnade i genomsnitt 4,5 anbudsgivare per upphandling anbud.