Startsida

Nyheter

Här hittar du bland annat nyheter om vårt stöd, vår myndighet och vår omvärld.

30 mars 2021

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö vid upphandling

Offentlig upphandlad arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Vi publicerar nu stöd för att underlätta för offentlig sektor att upphandla arkitektur och gestaltad livsmiljö. Stödet utgår ifrån förberedelse- och genomförandefas av upphandling av arkitektur för att skapa förutsättningar för värde och kvalitet i slutresultatet.

Framsida Trendens 2020 - Upphandla den effekt du vill ha

Trendens: Upphandla den effekt du vill ha!

17 feb 2021

Inköp som bidrar till att nå klimatmål och ger stärkt förmåga att klara kriser som en pandemi. Det är exempel på effekter av upphandling som vi har samlat i vår rapport Trendens. Tydlig målsättning, organisatoriska förutsättningar och samverkan är sådant som krävs för att upphandla med rätt effekt. Det är alltså beslutsfattaren som är nyckeln till bättre offentliga affärer.