Start

Välkommen

- här hittar du kunskap, stöd och statistik om offentliga affärer

I fokus

Illustration med stad och byggkranar

Byggbranschen har flera utmaningar när det gäller social hållbarhet. Där kan offentlig sektor göra stor skillnad. Vi har vi tagit fram och samlat stöd för att underlätta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.

En ukrainsk flagga och två flaggor med EU:s symbol.

EU har antagit flera paket med sanktioner som svar på Rysslands krig mot Ukraina. Här beskriver vi hur sanktionerna bör tillämpas och hanteras i offentliga upphandlingar i Sverige.

Personer i mötesrum

I Nationella upphandlingsrapporten 2023 presenteras och analyseras resultatet av två enkätundersökningar – Nationella upphandlingsenkäten och Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät – som genomfördes under oktober 2022.

Kortterminal med betalkort

En vara eller tjänst som totalt inte överstiger direktupphandlingsgränsen kan köpas in via en så kallad direktupphandling.

Infrastruktur med stora motorvägar som korsar varandra.

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Vad behöver ni tänka på vid dessa upphandlingar?

Lekande barn

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet – minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.