Start
Händer på tangentbord med ett paragraftecken

Nya upphandlingsregler

Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Vi redogör för kommande nyheter som rör det så kallade icke-direktivstyrda området.

Kortterminal med betalkort

Direktupphandling

En vara eller tjänst som totalt inte överstiger direktupphandlingsgränsen kan köpas in via en så kallad direktupphandling.

Byggkranar

Upphandlingar i byggprojekt

Vi ger dig stöd för att arbeta strategiskt med upphandling under ett byggnadsverks liv – för en hållbar samhällsbyggnad.

Motorvägar som korsas

Samhällsviktig verksamhet

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Vad behöver ni tänka på vid dessa upphandlingar?

Lekande barn

Hållbar upphandling

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Varningstriangel på väg

Motverka korruption i organisationen

Vi ger tips på hur ni effektivt förebygger korruption samt identifierar och hanterar risker för korruption som kan uppstå i en upphandlande organisation, särskilt i samband med inköp.

Startbild Strategikollen

Strategikollen

Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kan jämföra med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.