Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Kortterminal med betalkort

Direktupphandling

10 nov 2020

En vara eller tjänst som totalt inte överstiger direktupphandlingsgränsen kan köpas in via en så kallad direktupphandling.

Sjukhuskorridor och sköterska i sjukhusförråd

Covid-19-information

10 dec 2020

Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Glasdörr in till Upphandlingsmyndighetens Frågeservice med symbol på telefonist

Fråga oss!

10 dec 2020

I vår Frågeservice kan du ställa dina frågor antingen via vår Frågeportal, genom att ringa till oss eller chatta med oss.

Motorvägar som korsas

Samhällsviktig verksamhet

10 dec 2020

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Vad behöver ni tänka på vid dessa upphandlingar?

Lekande barn

Hållbar upphandling

10 dec 2020

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Illustrerad laptop med texten: Värdet av den offentliga upphandlingen är 782 miljarder kronor (år 2018)

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

03 dec 2020

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år. Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar och att det är de statliga och kommunala upphandlingarna som står för ökningen. Under 2019 lämnade i genomsnitt 4,5 anbudsgivare per upphandling anbud.