Start

Nationella upphandlingsrapporten 2023

Publicerad 13 april 2023
  • Rapport
  • Generellt - Styra och leda inköpsverksamhet
  • Publikation 2023
Nationella upphandlingsrapporten 2023
Rubrik
Nationella upphandlingsrapporten 2023
Beskrivning
I rapporten presenteras och analyseras resultatet av två enkätundersökningar – Nationella upphandlingsenkäten och Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät – som genomfördes under oktober 2022.
Format
Filstorlek
2.1 MB

Rapporten är ett kunskapsunderlag för alla som arbetar med eller är intresserade av offentliga affärer. Upphandlingsmyndighetens förhoppning är att den ska bidra till ny kunskap och i förlängningen sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Rapporten består av tre huvudkapitel: Ändamålsenlig inköpsledning, Väl fungerande marknad och Träffsäker upphandling. Tillsammans ger kapitlen en heltäckande bild av hur upphandlande organisationer och leverantörer uppfattar den offentliga upphandlingen i Sverige.