• Illustration bostadsområde

Statsstöd

Statsstöd är finansiering med offentliga medel som ger ett eller flera företag en fördel i förhållande till övriga konkurrenter. Statsstöd påverkar samhälls­ekonomin. Det finns regler som styr statens, regionernas och kommunernas möjligheter att ge en sådan offentlig finansiering.

Rätt använt kan statsstöd bidra till en hållbar utveckling, säkerställa infrastruktur och välfärd samt konkurrenskraftiga företag. Exempelvis får en kommun under vissa förutsättningar lämna statsstöd till en regional flygplats. Statsstödsreglerna är utformade för att de politiska målen med olika typer av statsstöd ska uppnås på ett sätt som gör att våra gemensamma resurser används effektivt. Om statsstöd utformas på rätt sätt begränsas stödets påverkan på konkurrensen och företag inom EU r förutsättningar att konkurrera lika villkor.  

Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att ge vägledning till kommuner och regioner (tidigare landsting) om statsstödsreglerna för att öka kunskapen om reglerna och underlätta rättssäkra beslut på lokal och regional nivå 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Statsstödsfrågor vid Covid-19