Start

Tillgänglighetsredogörelse för upphandlingsmyndigheten.se

Upphandlingsmyndigheten står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedanstående information beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att alla våra digitala kanaler och tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsförmåga och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se – vägledning för webbutveckling

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om webbplatsens tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du på grund av nedan uppräknade brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Den här webbplatsen publicerades 30 juni 2020. Det digitala utvecklingsprojektet hade som inriktning att allt som utvecklades skulle uppfylla AA-nivån i standarden och gärna AAA-nivån, när det bedömdes som rimligt. Resultatet testades löpande med tekniska verktyg.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen är pdf det vanligaste formatet för dokument och blanketter. Det förekommer även dokument i Word, Powerpoint och Excel.

Ett vanligt gratisprogram för att kunna läsa pdf-filer är Adobe Reader. Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word, Excel eller Powerpoint kan gratis ladda ner Microsoft Viewers för dessa format.

 • Vi presenterar data på webbplatsen i form av diagram och tabeller. Diagram framtagna efter den 7 december 2021 ska vara tillgängliga, i de fall vi har äldre diagram i bildform kompletteras de med sammanfattningar i text.
 • Det kan finnas äldre pdf-dokument som inte lever upp till tillgänglighetskraven, där läsordning och tabbordning är felaktig samt att bild och annan grafik kan sakna textalternativ.
 • Vi har i vissa fall kompletterat webbinnehåll med pdf-dokument med samma innehåll som på webbsidorna. Dessa pdf:er är inte alltid tillgängliga. Men innehållet finns alltid tillgängligt som webbtexter.
 • I de fall vi önskar få in synpunkter på kommande webbstöd eller kriterier publicerar vi ibland material i pdf eller Word som ännu inte är tillgängligt. Dessa filer är dock tillfälliga och enbart till för den som vill lämna synpunkter.
 • Våra mallar för LCC-kalkyler och verktyget Energihjälpen är i Excel-format och kan i vissa fall inte leva upp till tillgänglighetskraven.
 • Den tekniska dokumentation som beskriver hur uppgifter för statistikändamål ska skickas till myndigheten är inte möjlig att tillgängliggöra i alla delar. Dokumentationen används enbart av ett fåtal IT-utvecklare på registrerade annonsdatabaser. Det är av vikt för dem att informationen publiceras på vår webb. Därför har vi beslutat att göra undantag från tillgänglighetskraven vad gäller delar av den tekniska dokumentationen.  

 • Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Film, webbutbildning och webbtjänster

 • Iframes, för exempelvis inbäddade videofilmer, är inte beskrivna.
 • Filmer finns inte i alternativa format.
 • De flesta filmer saknar syntolkning, i de fall det finns en syntolkad version finns länk till den inlagd.
 • Ett fåtal äldre filmer saknar textning.
 • Våra webbutbildningar och äldre webbtjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Hur vi testat webbplatsen

I april 2024 fick vi en förenklad granskningsrapport gällande tillgänglighet från DIGG. De felaktigheter som angavs där ses över i vår pågående förvaltning av webbplatsen.

Vi har även gjort en självskattning (intern testning) av upphandlingsmyndigheten.se samt genom verktyget Siteimprove. Den senaste analysen visade på en tillgänglighet på ca 83, vilket är i nivå med benchmark.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 juni 2024.