Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

453 annonser

2023-03-23

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsvariation

Österåkers kommun

Österåkers kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Som ett led ...

Sysselsättning socialpsykiatri

2023-03-16

Ersättning Vårdval primärvård 2023

Region Norrbotten

Beskrivning av vårdvalsersättningar.

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-03-16

Vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård 2023

Region Norrbotten

Det fria vårdvalet av vårdgivare inom allmän barn- och ungdomstandvård har gällt sedan 2004. Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade i ...

Tandvård

2023-03-16

Vårdval Primärvård Norrbotten

Region Norrbotten

Region Norrbotten inbjuder leverantörer att ansöka om deltagande i valfrihetssystemet "Vårdval Primärvård Norrbotten"

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-03-16

LOV- Valfrihet omvårdnad och service i Bollnäs kommun

Bollnäs kommun

Bollnäs kommuns socialnämnd beslutade i mars 2010 att hemtjänst ska omfattas av ett valfrihetssystem enligt LOV(SFS 2008:962). De föret...

Hemtjänst och service

2023-03-16

Hemtjänst, ledsagarservice avlösarservice

Tyresö kommun

Hemtjänst - omvårdnad och service samt larmuttryckning. Insatserna ska utföras måndag till söndag kl. 07:00– 22.00 under årets samtliga ...

Avlösarservice enligt LSS, Avlösarservice enligt SoL, Hemtjänst och service, Ledsagarservice enligt LSS, Ledsagarservice enligt SoL, Särskilt boende enligt LSS, Särskilt boende enligt SoL

2023-03-14

Eget val inom daglig verksamhet (LSS)

Borås stad

Borås Stad inbjuder intresserade utförare att ansöka om godkännande att bedriva daglig verksamhet.

Daglig verksamhet enligt LSS

2023-03-14

Hemtjänstvalet

Borås stad

Borås Stad inbjuder intresserade utförare att ansöka om godkännande att bedriva hemtjänst.

Hemtjänst och service

2023-03-14

Vårdval vårdcentral

Region Värmland

Vårdval Värmland- Region Värmlands vårdvalssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem inom primärvården.

Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.

2023-03-13

Leksands kommun inbjuder leverantörer av hemtjänst

Leksands kommun

Leksand kommun har beslutat att införa valfrihet i hemtjänsten enligt LOV – lagen om valfrihet. Inbjudan görs därför till alla de utför...

Hemtjänst och service