Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

451 annonser

2024-05-24

Hemtjänst - Stockholms stad

Stockholms stad

Välkommen att ansöka om att bli utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för hemtjänst. Uppdraget omfattar samtliga insatser i form ...

Hemtjänst och service

2024-05-20

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval serviceinsatser samt ledsagarservice och avlösarservice

Burlövs kommun

Härmed inbjuds leverantörer till att inkomma med ansökan om utförande av serviceinsatser samt ledsagarservice och avlösarservice i hemme...

Avlösarservice enligt LSS, Avlösarservice enligt SoL, Hemtjänst och service, Ledsagarservice enligt LSS, Ledsagarservice enligt SoL

2024-05-16

LOV - Daglig verksamhet enligt 9 § 10, LSS

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-05-16

LOV - Korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt 9 § 6, LSS

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Särskilt boende enligt LSS

2024-05-16

LOV - Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9, LSS

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Särskilt boende enligt LSS

2024-05-16

LOV - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7, LSS

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-05-16

LOV - Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8, LSS

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Särskilt boende enligt LSS

2024-05-16

LOV - Ledsagar- och avlösarservice, LSS och SoL

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Avlösarservice enligt LSS, Avlösarservice enligt SoL, Ledsagarservice enligt LSS, Ledsagarservice enligt SoL

2024-05-16

LOV - Familjerådgivning

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Familjerådgivning

2024-05-16

LOV - Stödboende, socialpsykiatri

Stockholms stad

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms ...

Verksamhetsområde inte angivet