Startsida

Hitta LOV-uppdragHitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Hela Sverige
Verksamhetsområde

Visa fler filter

454 annonser

2024-02-27

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

Täby kommun

Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. I uppdraget ingår även att tillhandahålla basal hälso...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-02-26

Daglig verksamhet

Örebro kommun

Målgruppen för daglig verksamhet är personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS och beviljats insatsen daglig verksamhet enligt ...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-02-22

Audionommottagning - grundläggande hörselrehabiltiering för vuxna

Region Skåne

Uppdraget omfattar grundläggande hörselrehabilitering för vuxna avseende hörselutredning, bedömning, kartläggning, information, rådgivni...

Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård, Rehabilitering

2024-02-19

Avlösarservice

Sollentuna kommun

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar vårdnaden från anhöriga e...

Avlösarservice enligt LSS, Avlösarservice enligt SoL

2024-02-19

Korttidsvistelse

Sollentuna kommun

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av korttidshem eller korttidsfamilj, erbjuds barn, unga och vuxna under kortare eller lä...

Verksamhetsområde inte angivet

2024-02-19

Bostad med särskild service för barn/ungdomar

Sollentuna kommun

Bostad med särskild service för barn och ungdom är till för barn och unga som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostad med särskild ser...

Särskilt boende enligt LSS

2024-02-19

Ledsagarservice för personer med funktionsnedsättning

Sollentuna kommun

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har syfte att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet för att ...

Ledsagarservice enligt LSS, Ledsagarservice enligt SoL

2024-02-19

Daglig verksamhet

Sollentuna kommun

Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder och som ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS 1 § och beviljats insat...

Daglig verksamhet enligt LSS

2024-02-19

Bostad med särskild service för vuxna

Sollentuna kommun

Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra insatsen bostad med särskild service för vuxna i enlighet med uppdraget. Insatsen...

Särskilt boende enligt LSS

2024-02-19

LOV särskilt boende för äldre, enstaka platser

Sollentuna kommun

Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad och häls...

Särskilt boende enligt SoL