Startsida

Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Stockholm
Region
Region Stockholm
Verksamhetsområde
  • Rehabilitering
Startdatum
2019-03-19
Slutdatum
2024-04-27
Diarienummer
HSN 2016-3490

Kontaktpersoner