Start

Håll utbildningar om upphandling i din organisation

Här får du hjälp att öka medarbetarnas kompetens och bidra till effektiva offentliga upphandlingar genom kontinuerliga utbildningsinsatser. Inom konceptet "train the trainer", eller ”utbildning för utbildare”, har vi tagit fram tre utbildningspaket som medarbetare och chefer inom upphandlande organisationer kan använda sig av för att stödja den egna organisationen i frågor om offentlig upphandling​.

Offentlig upphandling kan innebära utmaningar för upphandlande organisationer då det krävs erfarenhet och kompetens för att bidra till effektiva upphandlingar. Genom kontinuerliga informations- och utbildningsinsatser skapar ni inom organisationen förutsättningar för att lyfta upphandlingsfrågorna och långsiktigt säkerställa goda offentliga affärer och rättssäkerhet.

För att underlätta processen och stödja kring de utmaningar som kan uppstå, har vi tagit fram utbildningspaket inom konceptet ”train the trainer”. Detta är en metod där medarbetare med hjälp av framtaget utbildningsmaterial själva kan hålla interna utbildningar om offentlig upphandling i den egna organisationen.​ Syftet är att utbildningsmaterialet ska bidra till att uppnå organisationens egna inköpsstrategier och riktlinjer.

Informationsfilm om utbildningspaketen:

Om utbildningspaketen

Vi erbjuder just nu tre olika utbildningspaket till målgrupperna:

Innehållet i utbildningspaketen består av presentationer i PPT-format (Powerpoint) med tillhörande talmanus och utbildningsmaterial för att stödja och tillgodose olika behov och målgrupper inom den interna organisationen om regler för offentlig upphandling i inköpsprocessens olika delar.​

Bilderna i presentationerna kan användas som förslag på utgångspunkter för att prata kring området upphandling, men kan gärna blandas med egna bilder, organisationens interna riktlinjer, policys, styrdokument och upphandlingsdokument. Du får givetvis prata fritt kring bilderna och gärna göra konkreta kopplingar till din verksamhet. Talmanuset kan du använda som ett underlag för dina egna anteckningar.​

Ta gärna del av de lärande exemplen som finns längst ner i utbildningsmaterialet som underlag för diskussion i er verksamhet.​

Du får också gärna svara på vårt korta formulär längst ner på denna sida så att vi kan följa upp användningen av materialet och förändra och förbättra det. Till formuläret

Paket 1: Styra och leda offentlig inköpsverksamhet​

Målgrupp: Ny chef – beslutsfattare​

Du som ny chef/ beslutsfattare kan vara med och påverka genom att styra och leda en hållbar och träffsäker upphandling. 

Beräknad tidsåtgång: ca. 60 min (44 PPT-bilder) 

Ladda ner utbildning: Ny chef – beslutsfattare (7,9 kB)

Paket 2: Skapa goda förutsättningar för inköp​

Målgrupp: Beställare med inköpsbehov​

Upphandling i samverkan mellan beställare och upphandlaren med tydliga roller, ger förutsättningar för en god affär!​

Beräknad tidsåtgång: ca. 60 min (43 PPT-bilder + 15 bilder med lärande exempel) 

Ladda ner utbildning: Beställare med inköpsbehov (14,5 kB)

Paket 3: Upphandlarens roll – ​i vår verksamhet​

Målgrupp: Ny upphandlare ​

Organisationens inköp bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar.​

Beräknad tidsåtgång: ca. 60 min (37 PPT-bilder + 15 bilder med lärande exempel

Ladda ner utbildning: Ny upphandlare (13,9 kB)

Hjälp oss att utveckla utbildningsmaterialet

Om du laddat ner någon eller några av våra utbildningspaket är vi tacksamma om du fyller i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. Detta är självklart frivilligt men ger oss möjlighet att följa upp användningen av materialet och på så sätt förändra och förbättra det. Vi följer upp med en enkel uppföljningsenkät inom några månader.

Vilken eller vilka utbildningspaket laddar du ner för användning?

Hantering av personuppgifter

När du fyller i formuläret kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas av dig sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter