Start

Statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner

Denna lista över ärenden ger exempel på Europeiska kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner från år 2000 och framåt. Tabellen uppdateras fortlöpande.

Tabellerna har sammanställts utifrån information från
Europeiska kommissionens (kommissionens) webbplats uppdelat på kategorier
(Snabblänkar till kategorierna finns under rubriken Innehåll på denna sida).
Vill du ha ytterligare fördjupad information kring enskilda statsstödsärenden, rekommenderar vi att du följer länkarna vidare till kommissionens ärenden via ärendenumret.

”GBER” står för den allmänna gruppundantagsförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Efter tabellerna följer en lista med ett antal svenska stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser.

Infrastruktur

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori infrastruktur
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.46749 2017-01-15 – Beviljande myndighet:
Tillväxtverket (EU:s strukturfonder)
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. I övrigt ej stöd enligt artikel 107.1. 
Aid for investment in the Haraholmen Logistic centre in the port of Piteå (State aid SA.46749)
SA.33618 2013-05-02 – Beviljande myndighet:
Uppsala kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. Uppsala arena (State aid SA.33618)

Bredband (artikel 52)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori bredband
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.60434 2021-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen;

Förlängning av SA. 49009.

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se VGR:s information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.49009 2017-08-01 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen Ändring (förlängning) av SA.40191. 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.40191 2015-01-01 – 2018-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen 
Förlängning av SA.32037
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.32037 - 2014-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen Förlängning se SA.40191 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

Flygplatser, flyglinjer

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori flygplatser, flyglinjer
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.106193

2024-01-01

till

2030-12-31

Beviljande myndighet:

Skellefteå Stadshus AB

EU-rättslig grund:

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), Flygplatsdrift.

Statligt stöd SA.106193 (2023/N) – Sverige

Skellefteå flygplats – Förordnande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

SA.52686 2018-04-16 – Beviljande myndighet:
Västerås kommun
EU-rättslig grund: 
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och tjänst av allmänt intresse.
Nationell rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Se Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och allmänt intresse för Nya Västerås Flygplats AB
N791/2006 2017-07-10 – 2020-07-10 (36 månader) Beviljande myndighet:
Nya Norrköping
EU-rättslig grund:
Åtgärden befanns ej utgöra stöd. Business Case Norrköping (Statligt stöd N791/2006)
Nationell rättslig grund:
Civilrättsliga avtal.
SA.45863 2016-10-31 – Beviljande myndighet:
Trafikverket (EU:s strukturfonder)
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. 
Sweden Scandinavian Mountains Airport (State Aid SA.45863)
SA.43964 2016-01-01 – 2025-12-31 Beviljande myndighet:
Kalmar kommun
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).
Kalmar Öland Airport – Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.43964)
SA.38757 2014-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Skellefteå Stadshus AB
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). 
Sverige Skellefteå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38757)
SA.38892 2014-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Timrå och Sundsvalls kommuner
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. (SGEI) 
Sverige Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38892)
SA.18857 2001-01-01 Beviljande myndighet:
Västerås kommun
EU-rättslig grund:
Åtgärden befanns ej utgöra stöd. 
Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd (SA.18857) 
Nationell rättslig grund:
Civilrättsliga avtal.

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori regionala flygplatser (artikel 56a)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund

SA.113355 

2023 

Beviljande myndighet: 

Västerbottens län 

EU-rättslig grund: 

Undantag enligt art. 56a GBER 

Nationell rättslig grund: 

Driftstöd till Lycksele Flygplats för år 2023, kommunstyrelsens beslut enligt § 161, där man finner villkoren för statsstöd i enlighet med GBER uppfyllda. 

SA.112255

2023

Beviljande myndighet:

Kristianstads kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Kristianstad Airport AB för år 2023. Kommunstyrelsens beslut den 20 december 2023, § 265, dnr KS-2023/1406.

SA.111866

2024

Beviljande myndighet:

Trollhättan kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Fyrstads flygplats AB för år 2024. Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2023, § 356, dnr 2023/00814145.

SA.111675

2023

Beviljande myndighet:

Storumans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Hemavan Tärnaby Airport för år 2023. Kommunstyrelsens beslut den 19 december 2023, § 205.

SA.111400

2024

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) 2024. Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2023, § 243.

SA.111390

2024

Beviljande myndighet:

Västerås kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Nya Västerås Flygplats för år 2024. Kommunstyrelsens beslut av den 13 december 2023

SA.111389

2024

Beviljande myndighet:

Region Västmanland

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Nya Västerås Flygplats för år 2024. Regionfullmäktiges beslut av den 12 december 2023.

SA.111078

2023

Beviljande myndighet:

Karlstads Kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd för Karlstad Airport AB år 2023, kommunstyrelsens beslut den 2023-12-12 i ärende 2023:552, §275.

SA.110815

2023

Beviljande myndighet:

Torsby kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt artikel 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftbidrag till Torsby flygplats för 2023, kommunstyrelsens beslut 2023-12-04, § 175, dnr 2023/516

SA.110681

2023

Beviljande myndighet:

Jönköpings kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftbidrag till Jönköping Airport, kommunstyrelsens beslut 2023-11-07, protokoll § 250

SA.110679

2023 - 2024

Beviljande myndighet:

Borlänge kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER

Nationell rättslig grund:

Driftbidrag till Dala Airport och Mora/Silja flygplats 2023 och 2024. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-20, protokoll § 160

SA.110428

2023

Beviljande myndighet:

Sollefteå Kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Höga Kusten Airport AB (Sollefteå). Protokoll från kommunstyrelsen, dnr 305/2023 § 190 2023-11-107

SA.110317

2023

Beviljande myndighet:

Arvidsjaurs kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Beslut av kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun om driftstöd till Arvidsjaurs flygplats för år 2023.

SA.110130

2023

Beviljande myndighet:

Kramfors Kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Täckande av förluster för Höga Kusten Airport AB år 2023 (Kramfors). Protokoll från kommunstyrelsen, KS § 116 2023-10-17

SA.109131

2023

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Fyrstads flygplats AB för år 2023. Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2023-03-15 § 124

Uddevalla kommun 2023-03-29 KS § 89, Lysekils kommun 2023-

04-05 KS § 70 och Vänersborgs kommun 2023-05-03 KS § 99

SA.107777 2022-2023

Beviljande myndighet:

Västerås stad

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Nya Västerås Flygplats för perioden 1 april 2022-31 december 2023

Beslut från kommunstyrelsen 2023-04-26, dnr. KS 2023/00648 § 180

SA.107481 2023

Beviljande myndighet:

Pajala kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Pajala flygplats för år 2023. Beslut från Kommunstyrelsen 2023-04-11 § 25

SA.107459 2023

Beviljande myndighet:

Örnsköldsviks kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Örnsköldsviks Airport för år 2023 Kommunstyrelsens beslut 2023-05-02, § 107 Driftstöd Örnsköldsvik Airport (Kst/2023:136)

SA.107378 2023

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) 2023 Kommunstyrelsens beslut den 11 april 2023, KS §74–2023

SA.104634 2023

Beviljande myndighet:

Kramfors Kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Höga Kusten Airport AB för år 2022 (Kramfors). Protokoll från kommunstyrelsen, KS § 116 2022-10-11.

SA.107236 2023

Beviljande myndighet:

Halmstads kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56 a GBER.

Nationell rättslig grund:

Driftstöd till Halmstads flygplats för 2023. Beslut i Halmstads kommunstyrelse 2023-04-11, § 105. KS 2023 /00165 (Beslut om driftbidrag för Halmstads flygplats 2023)

SA.106352 2023

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund:

Beslut om driftstöd till Fyrstads Flygplats AB år 2023.

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09, KS § 278.

SA.105881 2022

Beviljande myndighet:
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Jönköping Airport för år 2022. Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 § 359 (protokoll tillgängligt på plats på stadskontorets kansliavdelning och på stadsbiblioteket, Jönköping) och KF 2022-12-21 § 318.

SA.105868 2022

Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till flygplats Kristianstad Airport för år 2022. Beslut i Kommunstyrelsen 2022-12-21, KS § 253, Änr KS 2022/1467

SA.105487 2023

Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftbidrag till Dala Airport och Mora/Siljan flygplats. Beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15, §223, s. 11.

SA.105330 2022

Beviljande myndighet:
Karlstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Karlstad Airport AB för år 2022. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-21, KS/2022:493 §267

SA.105264 2022

Beviljande myndighet:
Torsby kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Torsby flygplats för år 2022. KS AU:s beslut (KS AU protokoll 2022-12-05; § 181 Dnr KST 2022/718)

SA.104876 2022

Beviljande myndighet:
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Arvidsjaur Flygplats för år 2022. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09 § 200

SA.104681 2022

Beviljande myndighet:
Sollefteå kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Höga Kusten Airport AB för år 2022 (Sollefteå). Kommunstyrelsens beslut KS 2022-10-11 § 155

SA.105490 2022

Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om extra driftstöd till Dala Airport och Mora/Siljan flygplats. Beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30, § 145

SA.104248 2022

Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om utökat driftsbidrag för Halmstads flygplats 2022. Kommunstyrelsens beslut 2022-08-30 § 209.

 

Utgör ändring av SA.102814
(Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 § 106. KS 2022/00123)

SA.103318 2022-05-30

Beviljande myndighet:
Pajala kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om investeringsstöd till utrikeshall Pajala flygplats. Kommunstyrelsens beslut KS 2022-05-30 § 81

SA.103317 2022

Beviljande myndighet:
Storumans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om driftstöd till Hemavan Tärnaby Airport för år 2022. Kommunstyrelsens beslut KS 2022-05-30 § 94.

SA.103300 2022

Beviljande myndighet:
Ängelholms kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av den regionala flygplatsen Ängelholms flygplats i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun den 30 maj 2022 med dnr 2020/556.

SA 102877 2021

Beviljande myndighet:
Västerås stad
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se beslut av kommunstyrelsen i Västerås 2022-04-20, dnr. KS 2022/00419 § 169

SA.102814 2021-2022

Beviljande myndighet:
Halmstad kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se beslut av kommunstyrelsen i Halmstads kommun, 2022-04-05, § 106. KS 2022/00123

SA.102767 2022

Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se beslut av kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun 2022-04-05, § 59 Driftsbidrag Örnsköldsviks Airport (Kst/2022:108)

SA.103151 2022

Beviljande myndighet:
Skövde kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se beslut från styrelsen i Skövde Statshus AB 220217, sammanträdesprotokoll nr 89

SA.108514

2022

Beviljande myndighet:

Lycksele kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Beslut från kommunstyrelsen i Lycksele kommun den 31 maj 2022, dnr. 2022-00065, § 66

SA.102000 2022

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

 

Se beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2021-12-01 KS § 284 Driftsstöd till Fyrstads Flygplats AB år 2022

SA.100950 2022

Beviljande myndighet:

Pajala kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

 

Se beslut av kommunstyrelsen i Pajala kommun 2021-11-22, § 78 Driftstöd till Pajala Airport år 2022

SA.100949 2022

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

 

Se beslut av kommunstyrelsen i Örebro kommun 2021-11-09, § 223 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) år 2022

SA.102987 2021

Beviljande myndighet:
Kramfors kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se beslut från kommunstyrelsen i Kramfors, KS:au § 19, 2021-06-22

SA.102001 2021

Beviljande myndighet:

Sollefteå kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av kommunstyrelsen i Sollefteå kommun 2021-08-17, KS § 123 Driftstöd till Höga Kusten Airport AB för år 2021

SA.101502 2021

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2021-10-20 KS § 237 Driftsstöd till Fyrstads Flygplats AB år 2021

SA.101481 2021

Beviljande myndighet:

Jönköping kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut från kommunfullmäktige Kf 2021-12-09 § 252 Driftstöd till Jönköping Airport för 2021

SA.101476 2021

Beviljande myndighet:

Kristianstad kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av kommunstyrelsen i Kristianstad kommun 2021-12-22 KS, § 279 Driftstöd till flygplats Kristianstad Airport AB för år 2021

SA.101189 2021

Beviljande myndighet:

Karlstad kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av kommunstyrelsen i Karlstad kommun 2021-12-14, § 338 Driftstöd till Karlstad Airport AB för år 2021

SA.101122 2021

Beviljande myndighet:

Borlänge kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av Borlänge kommun 2021-11-23, § 206 Hantering av driftstöd Dalaflyget 2022

SA.101121 2021

Beviljande myndighet:

Torsby kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av Torsby kommun 2021-12-06, Driftstöd till Torsby flygplats för 2021 § 195 Dnr KST 2021/7

SA.100948 2021

Beviljande myndighet:

Arvidsjaurs kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se beslut av kommunstyrelsen i Arvidsjaur 2021-11-09, § 230 Driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB

SA.60276 2021-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:
Gällivare kommun

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Gällivare kommun 2020-11-30, Dnr KS/2020:604, § 333.

SA.61126 2020-12-16 – Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se 
Beslut av Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun  2020-12-16, Änr KS 2020/1341, § 236.
SA.61125 2020-12-15 – Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund: 
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Halmstads kommun 2020-12-15,KS 2020/00142, § 356.
SA.61385 2020-12-10 – Beviljande myndighet:
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER. 

Nationell rättslig grund:

Se Beslut av Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2020-12-10, § 252.
SA.60395 2020-12-08 – Beviljande myndighet:
Sollefteå kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Sollefteå kommun 2020-12-08, § 217.
SA.61143 2020-12-07 – Beviljande myndighet:
Torsby kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott i Torsby kommun 2020-12-07, dnr KST 2020/739, § 195.
SA.60192 2020-11-24 – Beviljande myndighet:
Lycksele kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Gällivare kommun 2020-11-30, Dnr KS/2020:604, § 333.
SA.60394 2020-11-24 –

Beviljande myndighet:
Kramfors kommun

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Kramfors kommun 2020-11-24, § 169.

SA.59813 2020-11-11 – Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-11-11 KS § 278.
SA.61629 2020-11-11 – Beviljande myndighet: 

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund: 

Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-11-11 KS § 279.
SA.59971 2020-11-10 – Beviljande myndighet:
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun 2020-11-10 § 183.
SA.57856 2020-06-22 – Beviljande myndighet:
Storumans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Storumans kommun 2020-06-22, § 107.
SA.59606 2020-06-02 – Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Halmstads kommun 2020-06-02, § 179. KS 2020/00142
SA.57912 2020-04-29 – Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsens  arbetsutskott i Borlänge kommun 2020-04-29, § 65
SA.57276 2020-04-07 – Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun 2020-04-07, § 71 Driftstöd till icke statliga flygplatser. (Kst/2020:174)
SA.56909 2020-03-18 – Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-03-18 KS § 80
SA.56162 Fr.o.m. 2019-12-19 Beviljande myndighet: 
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i 
Jönköpings kommunfullmäktige Kf 2019-12-19 § 269
SA.56158 Fr.o.m. 2019-12-09 Beviljande myndighet: 
Torsby kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i 
Torsbys kommunstyrelses AU 2019-12-09, Dnr KST 2019/877, § 185
SA.55783 Fr.o.m. 2019-10-23 Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se 
Beslut i Kristianstads kommunstyrelse KS § 181, Änr KS 2019/950 4.11.4
SA.55700 Fr.o.m. 2019-10-21 Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se 
Vilhelminas kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21, § 101
SA.55592 Fr.o.m. 2019-10-15 Beviljande myndighet: 
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Halmstads kommunstyrelse 2019-10-15 §7, KS 2019/00239 
(Driftbidrag för Halmstads Flygplats AB år 2019)
SA.56161 Fr.o.m. 2019-10-02 Beviljande myndighet: 
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i 
Trollhättans stads kommunstyrelse 2019-10-02 KS § 281
SA.58905 2020-09-29 – Beviljande myndighet:
Lycksele kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se 
Beslut av kommunstyrelsen i Lycksele kommun 2020-09-29, § 117
SA.56050 Fr.o.m. 2019-12-03 Beviljande myndighet:
Örebro kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Örebros kommunstyrelse 2019-12-03 KS §209-2019
SA.56067 Fr.o.m. 2019-12-10 Beviljande myndighet: 
Karlstads kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i 
Karlstads kommunstyrelse KS 2019-12-10 § 17
SA.55343 Fr.o.m. 2019-09-10 Beviljande myndighet: 
Lycksele kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll Dnr 2019-000305 § 126
SA.54812 Fr.o.m. 2019-06-05 Beviljande myndighet: 
Linköpings kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Linköping kommunstyrelses protokoll 2019-06-11, § 234
 (Linköping Stadshus AB beslut 2019-06-05)
SA.54716 Fr.o.m. 2019-06-04 Beviljande myndighet: 
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se 
Arvidsjaurs kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 134
SA.54795 Fr.o.m. 2019-06-04 Beviljande myndighet: 
Örnsköldsviks kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Örnsköldsviks kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 138  (Kst/2019:128)
SA.55932 Fr.o.m. 2019-05-28 Beviljande myndighet: 
Storumans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se 
Beslut i Storumans kommunstyrelse KS 2019-05-28 § 78
SA.54696 Fr.o.m. 2019-05-27 Beviljande myndighet: 
Pajala kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Pajalas kommunstyrelses protokoll 2019-05-27, § 68
SA.54695 Fr.o.m. 2019-05-20 Beviljande myndighet: 
Gällivare kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Gällivares kommunstyrelses protokoll 2019-05-20, § 216, Dnr. KS/2019:440
SA.54608 Fr.o.m. 2019-05-14 Beviljande myndighet: 
Örebro kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Örebros kommunstyrelses protokoll 2019-05-14, § 95-2019
SA.54914 Fr.o.m. 2019-04-16 Beviljande myndighet: 
Västerås kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Västerås beslut 2019-05-20
Underlag till Västerås  beslut
SA.54082 Fr.o.m. 2019-03-20 Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-03-20 § 128
SA.54085 Fr.o.m. 2019-02-28 Beviljande myndighet:
Åre kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Åres kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 166; och Åres kommunstyrelses protokoll 2019-02-28, § 30
SA.54708 Fr.o.m. 2019-02-21 Beviljande myndighet: 
Skövde kommun (Skövde Stadshus AB)
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Beslut vid styrelsesammanträde i Skövde Stadshus AB 2019-02-21, § 8.
SA.54131 Fr.o.m. 2019-01-23 Beviljande myndighet: 
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-01-23 KS § 59
SA.54913 Fr.o.m. 2018-12-20 Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Borlänge kommunstyrelses protokoll 2018-12-20, § 248
SA.54084 Fr.o.m. 2018-12-04 Beviljande myndighet:
Jämtlands läns landsting
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se protokoll över beslut av Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) 2019-12-04 och protokoll Region Jämtland Härjedalen 2019-02-26
SA.54086 Fr.o.m. 2018-12-04 Beviljande myndighet:
Östersunds kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Östersund kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 351; och 2019-03-12, § 7 (Länkar saknas pga. tillfälliga tekniska skäl.)
SA.55288 Fr.o.m. 2018-11-27 Beviljande myndighet: 
Lycksele kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll Dnr 2018-000276 § 143
SA.54083 Fr.o.m. 2018-10-25 Beviljande myndighet:
Krokoms kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Krokoms kommunstyrelses protokoll 2018-10-25 § 190 och Krokoms kommunstyrelses protokoll 2019-03-13 § 32
SA.52830 Fr.o.m. 2018-05-07 Beviljande myndighet:
Skövde Stadshus AB (Skövde kommun)
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Protokollen avseende kommunala bolag läggs inte ut på webbsida men kan översändas vid begäran.

SA.52861

2019-01-07 –

Beviljande myndighet:
Karlstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.  
Nationell rättslig grund:
Se Karlstads kommun (Dnr KS-2018-586; Protokoll 2018-12-14; § 9)

SA.52829

2018-12-20 –

Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER. 
Nationell rättslig grund:
Borlänge kommunstyrelses protokoll (2018-12-20)

Falu kommunstyrelses handlingar och protokoll (2018-12-04)

Mora kommunstyrelses protokoll (2018-11-27)

Landstinget Dalarnas protokoll (2018-11-26)

SA.52979

2018-12-20 –

Beviljande myndighet:
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt artikel 56a GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Jönköpings kommunfullmäktiges protokoll (2018-12-20)

SA.52935

2018-12-10 –

Beviljande myndighet:
Torsby kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt artikel 56a GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Torsby kommun (Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-10, § 176)

SA.52800

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER. 
Nationell rättslig grund:
Rätt till koncernbidrag enligt Inkomstskattelagen 35 kap. Ägardirektivet för Halmstads Flygplats AB påvisar rätten till att mottaga koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Ägardirektivet är antaget i Halmstads Kommunfullmäktige 2016-06-14.

Halmstads kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 327)

SA.52801

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.  
Nationell rättslig grund:
Se Örnsköldsviks kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 215)

SA.52703

2018-11-21 –

Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Kristianstads kommun (KS 2018/1134, ärende nr 10)

SA.52605

2018-11-20 –

Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Vilhelmina kommun (KS protokoll 2018-11-20; § 236)

SA.52540

2018-11-13 –

Beviljande myndighet:
Örebro kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Örebro kommunstyrelses protokoll (2018-11-13)

SA.52003

2018-09-05 –

Beviljande myndighet:
Trollhättans stad
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-09-05; KS § 164 Dnr 2018/00472 045)

SA.51499

2018-06-18 –

Beviljande myndighet: 
Kramfors kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Kramfors kommun (Delegationsbeslut KS 2018-09-11; § 111, s. 31)

SA.51618

2018-06-18 –

Beviljande myndighet:
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Arvidsjaurs kommuns protokoll 2018-06-18)

SA.51134

2018-05-07 –

Beviljande myndighet:
Storumans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Storumans kommuns delegationsbeslut om Hemavans flygplats (KS 2018:435)

SA.50403

2018-01-24 –

Beviljande myndighet:
Trollhättans stad
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-01-24; KS § 24 Dnr 2017/00655 45)

SA.51484

2017-05-29 –

Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 56a GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Vilhelmina kommunstyrelses protokoll 180529

Klagomålsärende

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori klagomålsärenden
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
C35/2006 KOM:s beslut 2013-04-16. T-244/08 (2011-12-13) Beviljande myndighet:
Åre kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärden utgör inte stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF. 
Konsum Jämtland ekonomisk förening (SA.20112 (C 35/2006)
- T-152/06upphävd genom C-322/09. Återkallat och avskrivet, 2011-09-07 Beviljande myndighet:
Stockholms stad / påstått olagligt statligt stöd
SA.28809 Fr.o.m. 2008-02-13 T-253/12 (2015-10-28) Beviljande myndighet:
Fastighets AB Vänersborg / Vänersborgs kommun
EU-rättslig grund:
Åtgärden utgör statligt stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.1 i EUF-fördraget.
Hammar Nordic Plugg AB (SA.28809)
N486/2002 Beslut 2003-01-21 Beviljande myndighet:
Gotlands kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärden utgör inte statligt stöd enligt artikel [87.1] i EG-fördraget.
Sverige Konferenscentrum i Visby (Statligt stöd N 486/2002)

Stöd till innovationskluster (artikel 27)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori innovationskluster (artikel 27)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.56051 Fr.o.m. 2019-12-19 Beviljande myndighet: 
Västra Götalandsregionen
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut från Regionutvecklingsnämnden 2019-12-19 Beslutsärende 298.

Audiovisuella verk (artikel 54); Produktionsrabatt, samproduktion av film

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori audiovisuella verk (artikel 54)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund

SA.110983

2024-01-01 – 2026-12-31

Beviljande myndighet:

Film Stockholm AB

EU-rättslig grund:

Undantag enligt artikel 54 GBER

Nationell rättslig grund:

Se riktlinjer för insatser vid samproduktion av Film Stockholm AB

SA.110316

2024-01-01 – 2026-12-31

Beviljande myndighet:
Film i väst 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt art. 54 GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Film i Västs regelverk för samproduktion

SA.103439 2022-06-08 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:
Film i Dalarna AB
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Regelverk för samproduktion

SA.100165 2021-09-20 – 2023-12-31 

Beviljande myndighet:

Region Stockholm

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER

Nationell rättslig grund:

Se riktlinjer för insatser vid samproduktion av Film Stockholm AB 2021-09-20

SA.53944 2019-03-07 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalands läns landsting
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Regelverk för västra götalandsregionens produktionsrabatter
SA.53944 2019-03-07 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Film i Väst
EU-rättslig grund:
Undantag enligt artikel 54 GBER. 
Nationell rättslig grund: Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

SA.48176

2017-01-05 –2020-12-31

Beviljande myndighet:
Film i väst 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Film i Västs regelverk för samproduktion

Stöd till hamnar (artikel 56b)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori stöd till hamnar
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund

SA.112036

Från och med 2023-12-20

Beviljande myndighet:

Skellefteå kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt art. 56b GBER

Nationell rättslig grund:

Investering i ny kaj i Port of Skellefteå. Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2023, § 400, dnr KS-2023-000740.

SA.105506

2022-06-20

Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun samt Rodret i Örnsköldsvik AB
EU-rättslig grund:
Undantag enligt art. 56b GBER.
Nationell rättslig grund:
Beslut om kapitaltillskott till hamninvestering. Beslut i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 141 Investering för utbyggnad av allmän hamn Hörneborg (Kst/2022:415).

Hamninfrastruktur

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - region hamninfrastruktur
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
 

SA.103466

Från och med den 2024-12-31

Beviljande myndighet:

Trafikverket

EU-rättslig grund:

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

Nationell grund:

Regeringens beslut den 2022-06-07, dnr. 2022/01294; muddring och hamninfrastruktur i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

SA.43724 Ad hoc1 Beviljande myndighet:
Tillväxtverket (ERUF2-medel om 37 miljoner SEK) och Umeå kommun (direkt bidrag om 25,5 miljoner SEK)
EU-rättslig grund:
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. 
EU-kommissionens skrivelse 2016-08-01
Nationell rättslig grund:
Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.
Kvarken hamn, Umeå

Industriell forskning (artikel 25(2)(b))

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori industriell forskning (artikel 25 (2)(b))
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.44035 Fr.o.m. 2015-12-10 Beviljande myndighet: 
Göteborgs Stad genom Göteborgs Stads Parkerings AB
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Kommunallagen 1991:900 
 1. Ett ad hoc-stöd är ett stöd som avser en enskild investering.
  Läs mer på sidan Villkor för att få statsstöd godkänt av kommissionen, under rubriken om individuellt stöd och stödordningar.
 2. ERUF: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  EU-parlamentets faktablad om ERUF.

Stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser:

 1. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
 2. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (Förordningen har gällt både för länsstyrelserna och Regionförbunden, och kommer fortsättningsvis gälla både länsstyrelserna och landstingen/regionerna. Vissa ärenden som initierats vid en länsstyrelse kommer fortsättningsvis handläggas vid landsting/region. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att hantera viss projektverksamhet. Detaljerad information finns hos varje berört län.)
 3. Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (Genom förordningen upphävs förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Av förordningen framgår att stödgivning enligt förordningen numera helt gått över till den statliga myndigheten Vinnova. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
 4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
 5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (Genom förordningen upphävs förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, som i sin tur ersatte förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Den senast upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.)

Du som vill ha information om alla regionala företagsstöd som de enskilda regionerna tillämpar, hittar det på Tillväxtverkets webbplats