Start

Vår öppna data

Här hittar du information från oss som är tillgänglig som öppna data. Öppna data är digitaliserad information som du kan använda, återanvända och dela med dig av – så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Att använda vår öppna data

Upphandlingsmyndighetens öppna data är fritt att använda, men ange alltid källa och datum, samt vilken period som statistiken eller uppgifterna avser. Det gäller oavsett om du använder statistiken i text eller i diagram och tabeller. 

Om du bearbetar vår statistik får du inte ange Upphandlingsmyndigheten som källa. Det ska då tydligt framgå vem som bearbetat statistiken. Skriv exempelvis: ”Uppgifter: Upphandlingsmyndigheten | Bearbetning: Namn på företaget/organisationen som gjort bearbetningen.”

Har du frågor?

Upphandlingsmyndigheten utvecklar arbetet med öppna data kontinuerligt. För frågor om vårt övergripande arbete med öppna data, kontakta oppnadata@uhmynd.se. För frågor om innehållet i specifika datamängder, se utpekad kontakt för respektive datamängd i vår metadatakatalog på denna sida.

Vi vill att vår öppna data ska användas och är nyfiken på vilken nytta den skapar. Om du använder vår öppna data och vill berätta det för oss, kontakta gärna oppnadata@uhmynd.se.

Sök öppna data i vår metadatakatalog 

  • I söklistan finns data, statistik, karttjänster och andra informationsresurser som är tillgängliga för vidareutnyttjande.
  • Listan visar namn, beskrivning, villkor för användning och tekniska format.
  • Klicka på taggarna för att filtrera listan och på rubrikerna om du vill läsa mer och se kontaktinformation.

OBS! Öppna genom att klicka på pilen bredvid rubriken.