Start

När är det möjligt att lämna statsstöd?

Det är förbjudet att bevilja ett nytt statsstöd (genomförandeförbudet) om det inte har utformats enligt vissa undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Om alla statsstödskriterier är uppfyllda får statsstöd bara lämnas om stödet antingen omfattas av ett gruppundantag, omfattas av SGEI-beslutet eller har godkänts av kommissionen.