Start

Rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet

På uppdrag av regeringen ger Upphandlingsmyndigheten varje år ut en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Rapporten publiceras här, i pdf-format. Till och med år 2022 producerades rapporten som ett magasin med namnet Trendens. Trendens publicerades på vår webbplats men trycktes även i en mindre upplaga. Nedan hittar du rapporten och tidigare nummer av Trendens.