Start

Trendens 2021

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Tänk om".

Läs Trendens 2021

Under Relaterat innehåll hittar du artiklarna för Trendens 2021.

Vill du hellre läsa Trendens som pdf?

Vill du beställa en tryckt version av Trendens?

Skicka ett mejl med namn och adress till info@uhmynd.se 

Relaterat innehåll

Inger Ek generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
  • Trendens

”Tänk om” är temat för årets Trendens. Du kan läsa det som en uppmaning att tänka nytt. Du kan också läsa det som en fråga; vad skulle hända om vi gjorde så här i stället? I Trendens ger vi exempel på hur organisationer och individer runt om i landet tänkt om.

En visualisering av inomhusmiljön i Västerås nya resecenter
  • Trendens

Hur gör man framtidens resande smidigt, när man inte vet hur framtiden ser ut? Genom att bygga flexibelt och i etapper, enligt Västerås stad som bygger ett nytt resecenter som ska täcka behoven för 75–100 år framåt i tiden.

Tobias Jobring Strateg på Upphandlingsmyndigheten
  • Trendens

I vår senaste uppföljning av utvecklingen på upphandlingsområdet uppger många organisationer att de saknar både tid och personalresurser. Samtidigt är det bara 19 procent som svarar att de har en kategoristrategi för inköpen. Genom att arbeta kategoribaserat skapas förutsättningar för strategiskt inköpsarbete samtidigt som resurser frigörs.

Illustrerad luftballong med loggor för Upphandlingsmyndigheten, Patent- och registreringsverket samt Vinnova
  • Trendens

Med en arena för innovationsupphandlingar ska vägen mellan näringsliv och offentlig sektor, från innovation till samhällsnytta, bli kortare. Förutsättningarna för innovativa offentliga affärer ska förbättras så att fler upphandlingar kan påverka samhällets utveckling.

Henrik Grönberg Upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten
  • Trendens

Vi har intervjuat upphandlande organisationer om hur de arbetar med krisberedskap. Intervjuerna visar att krisberedskap historiskt sett inte har prioriterats på grund av bristande resurser, oklart ansvar och att man helt enkelt inte tänkt tanken att något oväntat ska inträffa.

Anna Öhman Upphandlare i Bodens kommun
  • Trendens

Boden var en av de första kommunerna i Norrbotten som drabbades hårt av pandemin. Man tvingades stänga ner ett boende helt på grund av flera dödsfall. Ett säkerhetsforum med en krisledning tillsattes snabbt. Genom att kommunen förstod upphandlingens strategiska betydelse och vikten av samverkan på alla nivåer, klarade Boden inköpen och kunde täcka det akuta behovet av skyddsutrustning under covid-19.

Illustration med grafer och diagram
  • Trendens

År 2022 blir Upphandlingsmyndighetens nationella statistik digitalt tillgänglig och publiceras i en statistikdatabas. Det innebär att användare kan anpassa statistiken utifrån sina behov på ett helt nytt sätt.

Illustration med bland annat paragraftecken, EU-flagga, pengar och kossor
  • Trendens

Ger ett ramavtal leverantören ensamrätt att leverera det som ramavtalet avser? EU-domstolen har meddelat en ny dom om takvolymer i ramavtal. Nya förenklade upphandlingsregler. Internationellt Upphandlingsinstrument, IPI. Ny lag om förbud mot otillbörliga handels­metoder i livsmedelskedjan. Förordning om konkurrenssnedvridande subventioner från tredje land.