Start
Illustration med grafer och diagram

Statistikdatabas skapar nya möjligheter

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

År 2022 blir Upphandlingsmyndighetens nationella statistik digitalt tillgänglig och publiceras i en statistikdatabas. Det innebär att användare kan anpassa statistiken utifrån sina behov på ett helt nytt sätt.

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet på upphandlingsområdet och samlar in uppgifter från registrerade annonsdatabaser om bland annat vad som upphandlas, av vilken organisation och för vilket belopp. Syftet är att följa utvecklingen på upphandlingsområdet. Med hjälp av statistiken kan dessutom både upphandlare och leverantörer arbeta mer strategiskt med upphandling. 

Andreas Doherty
Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten

– En ambition är att göra det enklare för offentlig sektor att komma i gång med strategiskt inköpsarbete, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten. Du ska i princip kunna dra ut en enklare spendanalys, som baseras på annons­värden, för din organisation direkt från databasen och få en bild av vad organisationen lägger pengar på. 

Men även leverantörer, offentliga och privata organisationer, media och många andra kommer att ha nytta av statistiken. 

– I databasen kan man vrida, vända och i viss mån visualisera statistiken utifrån sina egna behov, säger Andreas. Man kommer att kunna sortera upphandlingar på sektor, bransch eller föremål för inköp. Man kommer även att kunna se vilka förfaranden, typ av kontrakt och lagstiftning som använts. 

"I databasen kan man vrida, vända och i viss mån visualisera statistiken utifrån sina egna behov"

Andreas DohertyAnalytiker på Upphandlingsmyndigheten

Bra statistik kräver fullständiga underlag

För att statistiken ska bli fullständig behöver upphandlare fylla i alla uppgifter i annonserna och inte missa att efterannonsera. Men tyvärr är bortfallet av uppgifter stort och många efterannonser saknas helt.  

– Vi hade hoppats att statistiken skulle kunna användas för att få svar på frågor om hur upphandling används som verktyg för minskad miljöpåverkan eller ökad innovation, säger Andreas. Tyvärr verkar kvalitetsbristerna vara alltför omfattande för att det ska vara möjligt just nu. Men vi hoppas att bättre underlag från upphandlare kommer att ge bättre statistik framöver och vi uppmanar alla inköpsorganisationer att prioritera den viktiga efterannonseringen.