Startsida

Organisation

Upphandlingsmyndigheten får sitt uppdrag av regeringen och vi lyder under finansdepartementet. Inom myndigheten är vi organiserad i sju enheter. Som rådgivande och för demokratisk insyn har regeringen tillsatt ett insynsråd.

Vår generaldirektör

Upphandlingsmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Generaldirektören har stöd av insynsrådet för myndigheten.

Generaldirektör: Inger Ek (sedan april 2016)

Ställföreträdande generaldirektör: Eva Lindgren

Våra enheter

Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Insynsrådet består av nio ledamöter som är utsedda av regeringen. Rådet ger råd till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till nytta för myndighetens målgrupper och utveckling. 

De sittande ledamöterna i Upphandlingsmyndighetens insynsråd är: 

  • Ali Esbati (riksdagsledamot för Vänsterpartiet) 
  • Lina Wedin Hansson (hållbarhetschef vid Trelleborgs kommun)  
  • Mattias Lindahl (professor vid Linköpings universitet) 
  • Helena Jonsson (landshövding i Jönköpings län) 
  • Lena Callermo (avdelningschef vid Naturvårdsverket) 
  • Samuel Engblom (samhällspolitisk chef vid TCO) 
  • Carin Stoeckmann (verkställande direktör för Byggmästarn) 
  • Michael Kazmierczak (verksamhetscontroller vid Inköp Gävleborg) 
  • Ulrika Liljeberg (kommunalråd i Leksand)