Start

Organisation

Upphandlingsmyndigheten får sitt uppdrag av regeringen och vi lyder under finansdepartementet. Inom myndigheten är vi organiserad i sju enheter. Som rådgivande och för demokratisk insyn har regeringen tillsatt ett insynsråd.

Vår generaldirektör

Upphandlingsmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Generaldirektören har stöd av insynsrådet för myndigheten.

Generaldirektör: Inger Ek (sedan april 2016)

Ställföreträdande generaldirektör: Eva Lindgren

Våra enheter

Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Insynsrådet består av nio ledamöter som är utsedda av regeringen. Rådet ger råd till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till nytta för myndighetens målgrupper och utveckling. 

De sittande ledamöterna i Upphandlingsmyndighetens insynsråd är: 

  • Kerstin Ahlberg (föreståndare för Institutet för social civilrätt vid Stockholms Universitet)
  • Camilla Alfredsson (inköpschef Helsingborgs stad)
  • Adnan Dibrani (riksdagsledamot för Socialdemokraterna)
  • Agnes Hultén (regionfullmäktigeledamot Region Halland)
  • Fredrik Jarl (kommunalråd Gagnefs kommun)
  • Peter Norén (upphandlingschef Botkyrka kommun)
  • Lars Skutholm (direktör Apoteket)
  • Carin Stoeckmann (verkställande direktör för Byggmästarn)