Start

Jobba hos oss

Upphandlingsmyndigheten är en modern myndighet och en lärande organisation med mycket samlad kunskap. Vi har fokus på vår omvärld och vårt bidrag till samhällsnyttan. Och strävar ständigt efter att möta våra målgruppers behov. Vår öppna arbetskultur och stora medarbetarengagemang genomsyrar verksamheten.

Vi är ett kunskapsnav för bättre offentliga affärer och utvecklar och ger stöd i frågor om offentlig upphandling och statsstöd. Vi vill göra mesta möjliga nytta för våra målgrupper.  Vi vänder oss främst till offentliga organisationer så som kommuner, regioner, statliga myndigheter, offentliga bolag samt företag och idéburna organisationer som leverantörer till offentlig sektor. 

Som medarbetare på Upphandlingsmyndigheten har du stor möjlighet att göra skillnad och vara med och påverka utvecklingen av de offentliga affärerna. Vi tror på förtroende och tillit som ett medel för att du ska kunna utvecklas och skapa ett genuint mervärde. 

Många av våra medarbetare har specialistkompetenser och är efterfrågade både internt och externt som talare eller sakkunniga. Vi deltar också ofta i samverkansforum med andra organisationer. 

Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Värdegrund 

Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet. Värdeorden fungerar också som en vägledare i olika val och beslutsfattande som medarbetare ställs inför.

Många olika roller jobbar hos oss

Hos oss finns medarbetare med många olika kompetenser och bakgrunder, till exempel jurister och specialister inom upphandling och statsstöd. Hos oss arbetar även kommunikatörer, statistiker, professioner inom kundmöte och olika internt stödjande roller. Våra medarbetare kommer från både den offentliga och den privata sidan. Vi är alla engagerade i helheten där vi gemensamt ansvarar för att utveckla myndigheten. 

Möt våra medarbetare

Villkor och förmåner

Upphandlingsmyndigheten sitter i ljusa, aktivitetsbaserade lokaler i Solna Business Park. Kommunikationer som tvärbana, pendeltåg, tunnelbana och buss finns runt knuten.  

Sveriges modernaste myndighet

Upphandlingsmyndigheten utsågs i november 2019 till Sveriges modernaste myndighet för sitt moderna tänk och smarta sätt att arbeta. Utmärkelsen delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan, Statskontoret, PwC, Saco-S och ST.

Sveriges modernaste myndighet 2019

Praktik och examensjobb – för dig som studerar

Är du studerande och vill praktisera eller skriva ditt examensarbete hos oss? Vi är mycket positiva till utbyte med dig som student!

Vi tror att praktik eller uppsatsskrivande bidrar till lärande och utveckling såväl för dig som för oss som organisation och arbetsgivare. I mån av behov och möjlighet tar vi därför gärna emot dig som ska göra praktik, exempelvis LIA, eller skriva examensarbete. Vi har som mål att erbjuda en praktikplats varje vår.

Inköpspraktik

Vår interna inköpsfunktion består av ett fåtal personer och därför har vi tagit fram ett upplägg där praktikperioden fördelas över flera enheter på myndigheten. Det innebär att du som praktikant också får möjlighet att lära dig om vår kärnverksamhet; att skapa förutsättningar för träffsäkra och hållbara offentliga affärer.

Villkor för praktik eller examensarbete

Möjligheten till praktik eller examensarbete ska finnas inom ramen för din utbildning. Perioden bör vara studiemedelsberättigande, poänggrundande och du bör vara försäkrad genom din nuvarande skola. Observera att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning betalas ut.

Intresseanmälan

Är du intresserad av praktik på Upphandlingsmyndigheten skicka då in en intresseanmälan innehållande CV och personligt brev via länken under Lediga jobb. Möjligheten att skicka in en intresseanmälan finns mellan den 1 september och den 30 november.