Start

Jobba hos oss

Upphandlingsmyndigheten är en modern myndighet och en lärande organisation med mycket samlad kunskap. Vi har fokus på vår omvärld och vårt bidrag till samhällsnyttan. Och strävar ständigt efter att möta våra målgruppers behov. Vår öppna arbetskultur och stora medarbetarengagemang genomsyrar verksamheten.

Vi är ett kunskapsnav för bättre offentliga affärer och utvecklar och ger stöd i frågor om offentlig upphandling och statsstöd. Vi vill göra mesta möjliga nytta för våra målgrupper.  Vi vänder oss främst till offentliga organisationer så som kommuner, regioner, statliga myndigheter, offentliga bolag samt företag och idéburna organisationer som leverantörer till offentlig sektor. 

Som medarbetare på Upphandlingsmyndigheten har du stor möjlighet att göra skillnad och vara med och påverka utvecklingen av de offentliga affärerna. Vi tror på förtroende och tillit som ett medel för att du ska kunna utvecklas och skapa ett genuint mervärde. 

Många av våra medarbetare har specialistkompetenser och är efterfrågade både internt och externt som talare eller sakkunniga. Vi deltar också ofta i samverkansforum med andra organisationer. 

Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Värdegrund 

Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet. Värdeorden fungerar också som en vägledare i olika val och beslutsfattande som medarbetare ställs inför.

Många olika roller jobbar hos oss

Hos oss finns medarbetare med många olika kompetenser och bakgrunder, till exempel jurister och specialister inom upphandling och statsstöd. Hos oss arbetar även kommunikatörer, statistiker, professioner inom kundmöte och olika internt stödjande roller. Våra medarbetare kommer från både den offentliga och den privata sidan. Vi är alla engagerade i helheten där vi gemensamt ansvarar för att utveckla myndigheten. 

Möt våra medarbetare

Villkor och förmåner

Upphandlingsmyndigheten sitter i ljusa, aktivitetsbaserade lokaler i Solna Business Park. Kommunikationer som tvärbana, pendeltåg, tunnelbana och buss finns runt knuten.