Startsida

Hitta hållbarhetskriterier

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling. Att ställa krav på hållbarhet i upphandling kan bidra till att nå flera samhälleliga mål inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Om kriterietjänsten

Genom filtreringsfunktion kan du hitta kriterier inom en rad områden på olika nivåer. 

  • Använd + tecknet vid en rubrik för att se vilka områden som finns under respektive kategori. 
  • Genom att välja ett område kommer du till en översiktssida där du kan se alla relaterade hållbarhetskriterier. 
  • Du kan välja att ytterligare begränsa ditt urval genom att välja en kriteriegrupp, få en snabb överblick över respektive kriterium eller klicka dig in på respektive kriteriesida där all nödvändig information finns samlad.

Alla kriterier i tjänsten är avstämda mot upphandlingslagarna, gällande rättspraxis och de praktiska förutsättningar som gäller för offentlig upphandling. Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen vid utarbetande av kriterierna.

Om våra kriterier

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande information. De ska vara drivande vilket innebär att kriterierna är mer långtgående än lagstiftningen.  

Kraven finns samlade i vår kriterietjänst. För de områden där upphandlingskriterier saknas kan den upphandlande organisationen formulera egna krav. 

Läs mer om att utforma egna hållbarhetskrav

Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla. 

Lista över pågående kriteriearbete