Startsida

Dokumenthanteringsprodukter

Hållbarhetskriterierna kan förenkla upphandling av dokumenthanteringsprodukter som exempelvis är energieffektiva, har funktioner för att minska pappersförbrukningen och inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Kriterierna syftar även till att öka återanvändning och återvinning av produkter och material, och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.

Dokumenthanteringsprodukter
Expandera rad för mer information
Begränsning av utsläpp inomhusAvancerad nivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Återvunnen plast i utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Användning av restaurerade tonerkassetterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörbrukningsmaterial
Förbättrad energiprestandaAvancerad nivåTilldelningskriterierDokumenthanteringsprodukter
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Utskriftskvalitet för restaurerade tonerkassetterBasnivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial
Utrustningens energianvändningBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Tonerpulvrets miljö- och hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravGenerella kriterier
System för återanvändning av utrustningen (refurbishment)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDokumenthanteringsprodukter
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Möjlighet att använda restaurerade tonerkassetterBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Mjukgörare i extern strömkabelBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Minskat antal utskrifterBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Minskad användning av papper och energiBasnivåTilldelningskriterierDokumenthanteringsprodukter
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i förbrukningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningenAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier

Ladda ner valda kriterier