Start

Dokumenthanteringsprodukter

Dokumenthanteringsprodukter som är energieffektiva, har minskad pappersförbrukning och begränsat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen kan upphandlas med hjälp av kraven. Kraven bidrar även till en cirkulär ekonomi genom ökad återanvändning och återvinning.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Dokumenthanteringsprodukter
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravGenerella kriterier
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Återvunnen plast i utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Utrustningens energianvändningBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Minskat antal utskrifterBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Möjlighet att använda restaurerade tonerkassetterBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Minskad användning av papper och energiBasnivåTilldelningskriterierDokumenthanteringsprodukter
Mjukgörare i extern strömkabelBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Begränsning av utsläpp inomhusAvancerad nivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
System för återanvändning av utrustningen (refurbishment)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDokumenthanteringsprodukter
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikationDokumenthanteringsprodukter
Användning av restaurerade tonerkassetterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörbrukningsmaterial
Utskriftskvalitet för restaurerade tonerkassetterBasnivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial
Tonerpulvrets miljö- och hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial
Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i förbrukningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationFörbrukningsmaterial