Start

Utskriftskvalitet för restaurerade tonerkassetter

Nivå: Basnivå

Syftet med kriteriet är att efterfråga restaurerade tonerkassetter med god utskriftskvalitet, som minskar antalet utskrifter som behöver skrivas ut på nytt på grund av för dålig kvalitet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11343
Grupp:
Förbrukningsmaterial