Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utskriftskvalitet för restaurerade tonerkassetter

Krav ID
11343
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Restaurerade tonerkassetter i avtalet ska testas enligt någon av följande standarder kring utskriftskvalitet: 

  • DIN Technical Report No. 155:2007-091
  • ASTM F:2036 för monokroma utskrifter2
  • DIN 33870-1 för monokroma utskrifter3
  • DIN 33870-2 för färgutskrifter4eller likvärdigt

1Information technology – Office machines: Requirements for remanufactured print engines with toner – Monochrome/colour

 2Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background on Electrophotographic Printers

3Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 1: Monochrome; with CD-ROM

4Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 2: 4-Colour-printers; with CD-ROM

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts