Start

Förbrukningsmaterial

Kriterierna för förbrukningsmaterial, såsom tonerkassetter och trummor, syftar till minskad resursanvändning och minskat innehåll av farliga ämnen i produkterna.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förbrukningsmaterial
Ladda nerBeskrivning
Användning av restaurerade tonerkassetterBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Utskriftskvalitet för restaurerade tonerkassetterBasnivåTeknisk specifikation
Tonerpulvrets miljö- och hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i förbrukningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikation