Start

Användning av restaurerade tonerkassetter

Nivå: Basnivå

Genom att använda restaurerade tonerkassetter minskar miljöpåverkan vid nytillverkning av tonerkassetter.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11342
Grupp:
Förbrukningsmaterial