Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Användning av restaurerade tonerkassetter

Krav ID
11342
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Under avtalstiden ska leverantören kunna offerera (OEM, Original Equipment Manufacturer ) restaurerade/återbrukade tonerkassetter och ange till vilka modeller dessa kan användas.

Restaurerade tonerkassetter innebär tonerkassetter som är rengjorda, påfyllda med tonerpulver och med eventuellt skadade eller utnötta delar utbytta.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts