Start

Mjukgörare i extern strömkabel

Detta kriterium begränsar innehåll av mjukgörare med farliga miljö- och hälsoegenskaper i den externa strömkabeln.

KravID

11337

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Följande mjukgörare (ftalater) ska inte finnas i den externa strömkabeln i mer än 0,1 viktprocent av kabelmantelns polymermaterial per ftalat:

Ftalat CAS-nummer
Dietylhexylftalat (DEHP) 117-81-7*
Dibutylftalat (DBP/DnBP) 84-74-2*
Butylbensylftalat (BBP) 85-68-7*
Dicyklohexylftalat (DCHP) 84-61-7
Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5*
Dihexylftalat (DHP) 84-75-3
Bis (2-metoxietyl) ftalat 117-82-8
Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
N-pentyl-isopentylftalat 776297-69-9

* DEHP, DBP, BBP samt DIBP är begränsade till 0,1 viktprocent enligt RoHs-direktivet från den 22 juli 2019.