Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i extern strömkabel

Krav ID
11337:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Följande mjukgörare (ftalater) ska inte finnas i den externa strömkabeln i mer än 0,1 viktprocent av kabelmantelns polymermaterial per ftalat:

Ftalat CAS-nummer
Dicyklohexylftalat (DCHP) 84-61-7
Dihexylftalat (DHP) 84-75-3
Bis (2-metoxietyl) ftalat 117-82-8
Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
N-pentyl-isopentylftalat 776297-69-9

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts