Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i extern strömkabel

Krav ID
11337
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Följande mjukgörare (ftalater) ska inte finnas i den externa strömkabeln i mer än 0,1 viktprocent av kabelmantelns polymermaterial per ftalat:

Ftalat CAS-nummer
Dietylhexylftalat (DEHP) 117-81-7*
Dibutylftalat (DBP/DnBP) 84-74-2*
Butylbensylftalat (BBP) 85-68-7*
Dicyklohexylftalat (DCHP) 84-61-7
Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5*
Dihexylftalat (DHP) 84-75-3
Bis (2-metoxietyl) ftalat 117-82-8
Diisopentylftalat (DIPP) 605-50-5
N-pentyl-isopentylftalat 776297-69-9

* DEHP, DBP, BBP samt DIBP är begränsade till 0,1 viktprocent enligt RoHs-direktivet från den 22 juli 2019.
 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts