Start

Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)

Nivå: Avancerad nivå

Genom detta villkor efterfrågas att leverantören har ett aktivt arbete med utfasning (substitution) av miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11328:1
Grupp:
Generella kriterier