Start

Generella kriterier

De generella kriterierna gäller för både dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Generella kriterier
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskrav
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Återvunnen plast i utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor