Start

Systematiskt miljöarbete

Nivå: Basnivå

Systematiskt miljöarbete hos leverantören är viktigt för att säkerställa att leverantören har de resurser och rutiner som krävs för att kunna uppfylla ställda miljökrav samt att arbeta med kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11327
Grupp:
Generella kriterier