Start

Minskad användning av papper och energi

Detta kriterium ger mervärde för lösningar som leverantören kan erbjuda för att minska användning av papper och/eller energi.

KravID

11336

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Mervärde ges om leverantören under avtalsperioden kan tillhandahålla produkter eller lösningar för att minska pappersförbrukning och/eller energianvändning i användningsfasen. Leverantören ska i sitt anbud beskriva på vilket sätt erbjuden/erbjudna produkter eller lösningar kan bidra till att minska pappersförbrukningen och/eller energianvändningen.