Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad användning av papper och energi

Krav ID
11336
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

Mervärde ges om leverantören under avtalsperioden kan tillhandahålla produkter eller lösningar för att minska pappersförbrukning och/eller energianvändning i användningsfasen. Leverantören ska i sitt anbud beskriva på vilket sätt erbjuden/erbjudna produkter eller lösningar kan bidra till att minska pappersförbrukningen och/eller energianvändningen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts