Start

System för återanvändning av utrustningen (refurbishment)

Nivå: Basnivå

Genom detta kriterium efterfrågas att leverantören ska ha system för återanvändning av dokumenthanteringsprodukterna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11340
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter