Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

System för återanvändning av utrustningen (refurbishment)

Krav ID
11340
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Vid tidpunkt som bestäms av den upphandlande myndigheten ska leverantören tillhandahålla en återanvändnings- och återvinningstjänst för uttjänta dokumenthanteringsprodukter. Tjänsten ska omfatta:

  • insamling
  • konfidentiell hantering inklusive avidentifiering av produkterna
  • säker dataradering (om detta inte utförs internt av den upphandlande myndigheten)
  • funktionstester, service och uppgradering
  • säkerställande av att utrustningen återanvänds i så stor grad som möjligt
  • säkerställande av att kasserade dokumenthanteringsprodukter återvinns
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts