Start

Möjlighet att använda restaurerade tonerkassetter

Nivå: Basnivå

Genom att använda restaurerade tonerkassetter minskar miljöpåverkan jämfört med nytillverkning av tonerkassetter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11331
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter