Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Möjlighet att använda restaurerade tonerkassetter

Krav ID
11331
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Dokumenthanteringsprodukterna ska inte genom sin konstruktion, programvara eller på annat sätt förhindra användning av restaurerade/återbrukade tonerkassetter.

Restaurerade/ återbrukade originaltonerkassetter (OEM, Original Equipment Manufacturer) innebär tonerkassetter som är rengjorda, påfyllda med tonerpulver och med eventuellt skadade eller utnötta delar utbytta.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts