Start

Minskat antal utskrifter

Nivå: Basnivå

Detta kriterium syftar till att minska antalet utskrifter och pappersanvändningen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11335
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter