Start

Begränsning av utsläpp inomhus

Nivå: Avancerad nivå

Elektroniska apparater släpper ut organiska ämnen till inomhusluften och det kan även friges fina partiklar. Detta kriterium begränsar dessa utsläpp för att bibehålla god kvalitet på inomhusluften.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11338:3
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter