Start

Förskolor, ombyggnad

Med förskolor menas här en byggnad speciellt avsedd för förskole- eller/och fritidsverksamhet. 

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förskolor, ombyggnad
Ladda nerBeskrivning
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationKonsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravKonsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad
Kompetens för kontroll av material- och avfallskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad