Start

U-medel för yttervägg

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Vid ingrepp i ytterväggar bör också väggens U-medel förbättras för att minska energiförluster.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11064:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska