Start

Totalentreprenad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation