Start

Materialinventering

Nivå: Basnivå

Genom att använda detta krav säkerställs att en materialinventering vid ombyggnad och rivning genomförs. Det är en förutsättning för att avfallet ska kunna tas om hand på ett säkert och hållbart sätt såväl som att resurser kan återanvändas eller återvinnas

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11502
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska