Start

Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnad

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå och Spjutspetsnivå

Detta krav används för att minska mängden avfall ett byggprojekt genererar. Det är centralt att ett perspektiv på avfallsminimering finns integrerat tidig i projektering och i anskaffning av varor och material till projektet, till exempel med möjlighet till återtag av oanvända varor. Kravet är anpassat för ombyggnad och ändringsarbeten, inte för projekt som avser rivning av hela byggnader eller andra strukturer.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11501
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska