Start

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid programskedet
Ladda nerBeskrivning
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling vid ombyggnad Förskolor - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation