Start

Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivning

Nivå: Basnivå

Fukt är byggnadens och byggmaterialens stora fiende. Med för hög fukthalt växer mögel och svamp snabbt till och kan orsaka dålig eller ohälsosam inomhusmiljö och i längden skador på byggmaterial och konstruktion. Saneringar, reparationer och fuktbekämpande åtgärder kan blir dyrt och leder fuktskadorna leder på så vis till ökad miljöbelastning genom ökad material- och energiomsättning. Beställarkompetens om rätt hantering av fuktrisker är därför viktig i alla faser i byggprocessen.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11296
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska