Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av skolor.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor